Jag vill handla som

Företag Exkl. moms
Privat Inkl. moms
Handla smidigt utan konto
Produkten har blivit tillagd i varukorgen
Cart
08-777 77 82

 

Faktura 30 dagar

 

billig frakt  Frakt 99 :-

Fastighetsboxar -Vår guide inför ert köp av postboxarMed denna guide skall vi förklara allt som ni behöver veta inför ert köp av fastighetsboxar. Vi kommer att gå igenom vanliga frågor som vi på kundtjänst fått genom åren samt förklara dessa på ett pedagogiskt och bra sätt så ni efter att ha läst denna fastighetsboxguide kommer besitta full kunskap i ämnet postboxar.
 

FASTIGHETSBOXGUIDE

Här är en sammanfattning av vår guide om ni inte finner tid att läsa igenom hela skriften.

Alla nybyggnationer av lägenheter/flerbostadshus installerar fastighetsboxar i sina trapphus/entréer. Även när det sker stora renoveringar så installeras det postfack till de boende.
Postboxar används i de flesta flerbostadshus, företagshotell, radhusområden och såklart ute på många stora företag.
Det enda som inte är suveränt med fastighetsboxar är såklart att det kostar en peng att köpa in och installera postboxarna. Vi beräknar att kostnaden brukar ligga på 400-900 kr per fack beroende på vilken modell och storlek på postbox ni beställer.
Forum för fastighetsboxar är postleverantörernas intresseförening och de är dem så sätter upp riktlinjerna och kraven på fastighetsboxarna. Självklart är alla boxar vi säljer godkända för användning i Sverige.
Det finns flera olika sorters fastighetsboxar. Olika material samt flera olika modeller för att passa in i de olika miljöerna som dessa kommer placeras i. Vi erbjuder även ett stort antal tillbehör.
Det är mycket enkelt att köpa postbox och de flesta av våra kunder är väldigt nöjda efter installationen och de som bor i hyresfastigheten får ett mervärde i sin posthantering.
 

Här nedan följer den utförliga guiden som kommer göra er till proffs.

 

 Fastighetsbox -Vad är det?

En fastighetsbox används av postföretagen för att dela ut och leverera postförsändelser istället för att leverera till enskilda postlådor eller i brevinkast i lägenhetsdörrar. Fördelen med en fastighetsbox är att varje lägenhet eller företag som har sin adress i huset för ett eget fack som är låsbart och dit brevbäraren eller paketleverantören levererar sina försändelser på ett tryggt och säkert sätt. En väldigt stor fördel i jämfört med de smala inkasten som sitter i lägenhetsdörrar är att det går in större postförsändelser och paket i postfacken och detta är något som efterfrågas i större utsträckning. Vi säljer fastighetsboxar i flera olika utseenden och storlekar och i flertalet material. Allt för att kunna vara en leverantör som erbjuder ett fullsortiment till alla våra kunder där ute i landet. Vi erbjuder såklart både inomhus fastighetsboxar och utomhus fastighetsboxar.


 

Är det nån skillnad på en postbox och en fastighetsbox?

-Både ja och nej skulle vi villa säga. En fastighetsbox är helt enkelt en box med flera fack som är avsedd för utdelning/ förvaring av post eller paket till flerfamiljshus eller till andra projekt där det sitter flera mottagare på samma adress. Alltså en central enhet på en adress. En postbox (som även vi i branschen kallar dem) kan såklart vara en vanlig brevlåda alternativt ett företags ”brevlåda” som kan finnas i en annan del av landet dit exempelvis fakturor eller annan post skickas.
 

På vilka platser används fastighetsboxar?

Sverige är ett land där fastighetsboxar är ett ganska nytt fenomen. I andra delar av världen har dessa typer av anläggningar funnits i många många år och varit ett uppskattat format för postutdelning. I vårt land så har det alltid varit ”brevinkast” i dörren som varit nån form av standard. De senaste 10 åren så har fler och fler fastighetsägare och BRF dock sett nyttan med fastighetsboxar och vi ser en enorm ökning av antalet anläggningar som levereras runt om i Sverige. Alla nybyggen som tillkommer måste fastighetsboxar installeras och i 95% av fallen där det görs trapphusrenoveringar och dörrbyten så monteras det även in fastighetsboxar.
 

På dessa platser finner man ofta postboxar


fastighetsbox till lägenheter
Flerbostadshus
Detta är vår vanligaste kund och det är dessa kunder så först blir uppvaktade av postnord med förslag om att uppdatera sin posthantering till fastighetsboxar. Boxarna installeras i trapphusets entré och varje mottagare får sitt egna låsbara fack.


Företag/företagshotell
En självklarhet idag är att installera en fastighetsbox på en plats där alla går förbi på väg till sin arbetsplats eller till sitt kontor. På många gallerior eller företagshotell som kan man tillägna ett rum eller annat utrymme dit alla företag på adressen har tillgång. Perfekt att ha allt samlat på ett och samma ställe. Det är även vanligt förekommande att man sätter upp en box för utgående post på dessa platser.

postboxar till radhus
Radhusområde
Det blir mer och mer vanligt att i bostadsområden med radhus eller villor nu även sätter upp en gemensam posthanteringsenhet i form av en fastighetsbox. Denna brukar sitta placerad utomhus och då har vi speciella tips om hur dessa skall utformas och placeras. Vi kommer lite längre ner i texten förklara detta närmare.

Fastighetsboxens fördelar!

Det finns många fördelar med fastighetsboxar men här följer några viktiga punkter; i korthet:


All post och reklam (för de som valt att få det) samlas på en säker plats på ett och samma ställe istället för på golvet i hallen.

Med ett postfack i en fastighetsbox kan man ta emot större brev/paket/försändelser än genom ett brevinkast i en lägenhetsdörr.

Man slipper att ha ett ”hål i dörren” till sin lägenhet. Detta skapar en tryggare hemmamiljö där risken för sabotage, avlyssning och med en sänkt inbrottsrisk som följd.

Genom att man tar bort hålet i dörren till lägenheten så minskar även ljudbilden från trapphuset samtidigt som kallraset samt risk för dålig lukt ifrån grannar minskar markant.

En annan fördel är att en fastighetsbox eller postbox i entrén på en hyresfastighet skapar trivsel mellan de boende.

Städning i trapphus minskar och även ljudet av morgonpigga postutdelare då en postbox vid ytterdörren gör att löpare i trapphusen försvinner.

Man kan i vissa fall få ett utleveransfack i anslutning till fastighetsboxen vilket gör att man slipper springa till en brevlåda för utgående post. 

Här skall vi gå igenom ovan fördelar med fastighetsboxar lite närmare.

 

Ett mer tryggt boende


Den kanske största fördelen med en fastighetsbox är att man slipper dem där förkastliga brevinkasten som sitter i lägenhetsdörrarna. Vi har kunder flera gånger i veckan som byter ut de gamla dörrarna med brevinkast mot nya säkerhetsdörrar. Man byter inte bara dörrarna för att få en tystare lägenhetsmiljö eller för att skapa en egen brandzon vilket gör dörrbytet till en utmärkt åtgärd för att barnsäkra fastigheten.

Man vill också få bort dessa livsfarliga hål rakt in i folks hem. Det sker årligen flera sabotage genom dessa brevinkast. Det kan hällas brandfarlig vätska, det har förgiftats flera husdjur genom att preparerad mat slängs in genom brevinkastet som husdjuret förtär. Det sker även otaliga inbrott och inbrottsförsök genom brevinkasten samt det sker avlyssning, buggning och olovlig filmning genom brevinkast. Allt ovan slipper man om man har säkerhetsdörrar utan hål för brevinlämning. Bara detta är skäl nog för att investera i fastighetsboxar.

 

Trapphusens miljö förbättras


Med täta dörrar utan brevinkast så minskar lägenhetens värmeförlust och detta är ju bra får vår gemensamma miljö. Det finns alltid risk för att matos och liknande odörer sprider sig i trapphus och in i lägenheter, Har man en tät dörr så minskar såklart detta. En viktig aspekt är även att brevbärarens dagliga arbete underlättas markant och densamme kan snabbare dela ut posten på sin postutdelningsrunda vilket medför att posten kommer fram snabbare till mottagarna. Att springet i trapphuset minskar och det blir mindre slask och smuts på golvet i fastigheten ses även som en fin bonus.
 

Paketleveranser till fastighetsboxen i trapphuset


Fastighetsboxens som placeras i fastighetens entrè vanligtvis kan även bli en form av paketbox. En fastighetsbox har så stora postfack att det lätt går in ett så kallat varubrev ( ett mindre paket som posten kallar varubrev och som brevbäraren bär med sig för utdelning). Detta varubrev hade annars krävt en resa till det paketombud som posten eller annan paketleverantör har avtal med för avhämtning. I detta fall så slipper man hela den krångliga hämtningen och kan istället bara bege sig till fastighetsboxen för att hämta sitt beställda varubrev. Varubrev och mindre hemleveranser är något som vi ser en otrolig ökning av och denna typ av försändelser lär öka kommande år då e-handelsköp ökar med stormsteg.
 

Hur stora paket kan man generellt ta emot med en vanlig fastighetsbox?

 Varubrev är postnords klassning av ett paket som skall kunna levereras till en fastighetsbox. Ett varubrevs maxmått är 34x24x7 cm och vikten får inte överstiga 2 KG. Det finns såklart andra leverantörer som kallar sina mindre paket för andra namn men varubrev är den största produkten från den i dagsläget största leverantören.

Man kan såklart även byta ut sina dörrar till postfacken i fastighetsboxen mot dubbeldörrar eller tom trippeldörrar. Då tar man helt enkelt bort hyllplanen mellan postfacken och gör ett dubbelfack av två st enkelfack eller på samma sätt kan man göra ett rippelfack av tre enkelfack. Detta är vanligt förekommande inom företagshotell eller andra platser där det levereras mycket post eller paket samt om det är veckotömning eller liknande.
 

Var skall fastighetsboxarna placeras?

 
En Fastighetsbox kan placeras inomhus alternativt utomhus så länge man väljer rätt box till rätt miljö. Självklart erbjuder vi både inomhusboxar samt utomhusboxar.

 


 

Fastighetsbox inomhus


Detta är det absolut vanligaste och 95% av alla postfack vi säljer är för placering inomhus. Boxarna skall placeras i direkt anslutning till entrén (dock kan vissa undantag möjliggöra annan placering i fastigheten) och då oftast direkt innanför entrédörren. En fastighetsbox inomhus har en oerhört lång livslängd och rengöringen är superenkel och det sker inget slitage av väder och vind. Posten är alltid torr och fin och det finns ingen risk för frusna lås eller sura brevbärare som får sortera posten i regn och ruskväder.
 

Fastighetsbox utomhus


Då vi har mycket personlig kontakt med våra kunder så är vi alltid noga med att lyssna av våra kunders behov. Är kundens behov en utomhus postbox och vi tillsammans inte finner en inomhuslösning så rekommenderar vi alltid att fastighetsboxen monteras under tak i möjligaste mån. Man skall alltid försöka minska eller förhindra nederbörd på postboxen då det alltid finns en risk för att fukt och väta når postfacken, posten och även låsen och dess mekanik.

Regn på lås kan betyda vintertid att lås kan frysa och detta är något som man såklart vill undvika. Våra utomhus postboxar är såklart extra tätade mot väder och vind men försök allt att placera boxarna så fritt från väder och vind som möjligt så kommer ni ha en fastighetsbox som fungerar väl under många många år.

 

Olika monteringsförslag av fastighetsboxar

 

Fastighetsbox på vägg

Detta är det absolut vanligast förekommande sättet att montera en fastighetsbox på. Monteringen är väldigt enkel och går till så att man skruvar upp medföljande metallskena på väggen varefter man hänger boxen på skenan och säkrar boxens position genom att skruva två skruvar genom de förborrade hålen på postboxens bakstycke. Alltså en väldigt snabb och enkel montering som inte kräver dyra monteringsfirmor.
 

Fastighetsbox på benstativ

Det är inte alltid det finns en vägg att tillgå för att montera fastighetsboxar på. Det förekommer idag flera olika materialval i fastigheter som inte är möjliga att montera boxar på och det förekommer även K-märkta hus där man tom kanske inte får göra hål i väggen för att montera fastighetsboxar på. Det är i dessa fall våra benstativ till fastighetsbox kommer till sin rätt. Då görs stolpens markatta fast i marken och då slipper man montera boxen på väggen. Våra stolpar är också vanligt förekommande på adresser där man vill samla alla trappuppgångars postutdelning till en central plats. Företag och kommuner beställer också stora mängder fastighetsboxar som monteras i kommunhus som en central enhet där alla passerar på väg till sin arbetsplats.
 

Fastighetsboxar på en hylla

Denna metod kan göra att fastighetsboxarna blir en häftig inredningsdetalj där man lyfter fram den till en central plats istället för att diskret gömma sin posthanteringsenhet. Vi har sett många installationer där man har använt coretplåt, tegel eller andra spännande material för att framhäva en modern fastighet. Viktigt att se till att postnords regler om montagehöjd följs samt att boxen görs fast och inte står instabilt med risk för att falla.
 

Infälld fastighetsbox i vägg

Detta är en väldigt stilren och snygg installation som ofta planeras in redan i ritningsstadiet av nya fastigheter. Man kan då spara mycket utrymme i trapphuset då fastighetsboxarna fälls in i väggen rådet blir en jämn vägg/boxnivå. Ett mycket stilrent men kan såklart kräva att det sågas upp i betongväggar men en ökad kostnad som följd men som tidigare sagt så är detta ett mycket funktionellt och framförallt snyggt sätt att sätta upp sina boxar.


 

Fastighetsbox pris?

Det är skönt att veta exakt vad fastighetsboxarna kostar innan man lägger en beställning på sin postenhet. Då vi driver webbshop så är vi helt transparenta när det kommer till vad våra postboxar kostar. Ni ser exakt på kronan vad hela anläggningen kostar online på vår webbshop Skyltab.se och eftersom vi skickar våra fastighetsboxar FRAKTFRITT över hela Sverige just för att det skall vara enkelt att bilda sig en exakt prisuppfattning av totalkostnaden.

Detta förenklar vårt arbete oerhört då vi på små beställningar sparar tid och slipper räkna in offerttid och annat som är vanligt förekommande och kan istället sänka våra priser med motsvarande kostnad. Viktigt att veta att då webbshopparna visar sina priser online så måste e-butiken lägga sig på lägsta pris redan från börja för annars uteblir affärer. Därför så försöker vi ha en så låg prisbild som möjligt på fastighetsboxar och tillbehör till dessa.

En standardbox (alltså en metallbox i standardkulör) brukar innefatta ett lägre pris än en fastighetsbox i ek eller en fastighetsbox i mässing. Visst är det exklusivt och snyggt med en fastighetsbox i mässing eller i ek och kan höja värdet på fastigheten. Dessa exklusiva boxar säljer vi oftast till de exklusiva innerstadsadresserna i storstäderna.
 

Kostnad per lägenhet för att få en fastighetsbox.

En snabb överslagsräkning ger ett ungefärligt snittpris om:
En inomhusbox landar på ca 600 kr per fack.En fastighetsbox i Ek kostar ca 1000 kr per fack.En fastighetsbox för utomhusbruk kostar ca 1200 kr per fack.
Ovan är en prisindikation och varierar såklart på vilken variant man väljer.
* Väljer man till ellås till fastighetsbox så tillkommer kostnad för ellåset, kabeldragningen, läser och uppkoppling och är en produkt som vi måste titta på från fall till fall.

Priser för de olika varianterna av fastighetsboxar

 

Inomhusboxar

En box av bra kvalitet som är godkänd av forum för fastighetsboxar för postbruk i Sverige kostar ungefär 600 kr per fack.
 

Utomhusboxar

En utomhus fastighetsbox är även den mycket prisvärd och landar ofta runt 1000 kr per fack och detta beror på att tillverkningen är annorlunda och att det tillkommer extra tätningar i boxen. Detta medför såklart ökade kostnader.
 

Fastighetsboxar i mässing

En fastighetsbox i mässing är egentligen inte 100% tillverkad av mässing för då skulle den vara alltför mjuk och inte passera våra hårt ställda säkerhetskrav. Därför använder vi mässingsreplika som är en metall som förses med ett mässingsytskick som då blir rejäl i plåten samtidigt som utseendet blir i mässing. Kostnaden är ungefär det tredubbla mot en vanlig standardbox i metall. Lite dyrare med kan verkligen höja statusen på exklusiva adresser.
 

Fastighetsboxar i ek

Fastighetsbox natur kallar vi även dessa populära fastighetsboxar i ek. Fackkostnaden ligger runt 1000 kr men även i detta falla så tillför en exklusiv box trivsel i trapphuset och skänker en tanke till exklusivitet.
 

Elektroniska fastighetsboxar

Fastighetsboxar med ellås och även då ofta försedda med digitala namnskyltar är något som blir allt vanligare och vanligare. Då har man en fördel med att man kan ändra hyresgästers namn, styra deras inlogg till postfacket samt andra förekommande fördelar. Fastighetsboxar med elektroniska lås kopplas upp mot nån form av passersystem där man ofta knyter in lägenhetslås, passage till tvättstuga, bokning av tvättstuga och andra elektroniska tjänster. Branschen brukar räkna med att varje fack kostar ca 1000 kr att få digitalt och då ingår kabeldragning, ellås, läsare och koppling mot passersystemet. Det finns olika passersystem och digitala fastighetsboxar offereras efter efterfrågan då variationerna är otaliga.
 

Krav & riktlinjer från postleverantörerna

Fastighetsboxen utgör en del i postgången så kan då postleverantörerna (som tillsammans skapat intresseförening ingen ”forum för fastighetsboxar”) ställa krav på fastighetsägarna på vad som gäller för att sätta upp en fastighetsbox. Några av dessa krav är att postboxen skall vara av dem godkänd variant som är monterad på rätt höjd och har ett avlastningsbord i anslutning till boxinstallationen.
 

Besiktning innan igångkörning

Detta är inget som man som fastighetsägare behöver lägga tid och energi på utan sker automatiskt av postnords ansvarig på området. När hen besöker fastigheten bockar hen av en punktlista med följande korta punkter:

Boxen är av godkänt märke och rätt variant. Installationen är rätt utförd och är monterad på rätt höjd. Centrallåsen är monterat och att det synkar med brevbärarens nyckel. Postfacken skall vara uppmärkta med namn på de boende.

Vi har även en fakta-sida där ni kan se monteringshöjder och tips inför uppsättning.


 

Vilka typer av fastighetsboxar finns det?

Det finns såklart flera olika varianter, typer och storlekar av fastighetsboxar. Allt för att kunna erbjuda er som kund exakt vad ni behöver. Skillnad kan vara i vilket material postfacken är tillverkade av, vad boxen har för djup samt såklart vilket antal fack som man önskar.

 

Finns det nån standard på boxar?

Det finns en framtagen EU-standard för fastighetsboxar men varje EU-land har sedan valt att skräddarsy utformningen av fastighetsboxarna för att passa just landets riktlinjer. Reglerna mellan EU ländernas postgång skiljer sig åt och då såklart även dess regler för postboxar. Det är väldigt viktigt att man köper fastighetsboxar som är godkända i Sverige om man skall använda dessa för den Svenska postgången. Här kommer vi förklara lite närmare vilka krav och riktlinjer som gäller i Sverige.
 

Vilket antal fack skall jag välja?

Alla trapphus har olika förutsättningar och antalet fack varierar beroende på hur många postmottagare som finns i fastigheten. Det finns två olika bredder på boxarna. Antingen är det en-kolumns eller två-kolumns boxar. Höjden varierar från 2-11 fack. Notera dock att fackhöjder på 10 & 11 fack kräver dispens ifrån postnord. Dessa högre boxar funkar dock fint om man bara har postfack för internpost då brevbäraren inte är inblandad. Det finns såklart en anledning till att det behövs dispens om postboxen är högre än 9 fack och det har både med arbetsmiljön för postutdelaren att göra men även att boende skall kunna på ett enkelt och säkert sätt kunna nå sina postfack för att hämta sin post.Vi skulle kunna erbjuda fastighetsboxar med ett fack men då är en enklare och billigare lösning att köpa en vanlig låsbar brevlåda. Dock är enfacksboxar vanligt förekommande om man köper en dubbelfacks box alternativt en trippelbox där vi monterat bort ett eller två hyllplan och satt dit en dubbellucka eller trippellucka för att få ett större postfack. Detta är vanligt förekommande i företagshotell eller hos E-handelsbolag då det samlas mycket post.
 

Liggande eller stående postfack

Vi säljer till 95% postboxar med liggande fack. Liggande fack är det som tar minst väggutrymme och man får helt enkelt plats med mycket fler fack på väggen. Det är även enklare för brevbäraren och de boende att hämta sin post i en liggande postbox. En två kolumns postbox med 9 fack i varje kolumn gör att man får upp hela 18 fack på en väggyta som endast hade kunnat serva 6 lägenheter med postfack om man valt stående postfack. Alltså är liggande boxar oftast att föredra.Stående fastighetsboxar är utformade så posten läggs in stående i postfacket istället för liggande. Detta för att postboxarna inte sticker ut mer än en dm från väggen. Detta kan vara av stor vikt om man har trånga utrymmen i fastigheten där man skall montera upp sina postfack. Dessa stående fastighetsboxar har räddat många fastighetsägare som fått krav från post nord om uppsättning av postboxar.
 

Orientering av facken

En vanlig liggande fastighetsbox är konstruerad så att brevbäraren lägger in posten med långsidan inåt. Då blir facket brett och inte så djupt. På en kompakt fastighetsbox så lägger istället brevbäraren in posten med kortsidan inåt. Då blir istället boxen djupare i sin konstruktion och inte lika bred som en liggande postbox. De kompakta boxarna sparar väggutrymme. På en stående fastighetsbox så läggs posten in stående och facken är då av den bredare modellen.


 

Liggande fastighetsbox -Vår standardbox

Marknadens favorit och likväl brevbärarnas och fastighetsägarnas är den liggande modellen. Denna modell gör avlämnandet och uthämtning av posten enklast och mest friktionsfri. Om vi kikar på Svenskboxen enkelradsbox så har den yttermåtten 499 mm och dubbelradsboxarna har en totalbredd om 955 mm. Varje fack har ca 11 cm höjd vilket gör att stora mängder post kan levereras/lagerhållas. Djupet på bägge modellerna är 308 mm. Våra liggande ekboxar har lite andra mått men dessa ser ni på respektive produkts produktsida.
 

Kompakt fastighetsbox -Den smala fastighetsboxen

Denna modell är räddaren i nöden i de fall där Postnord ställt krav på fastighetsboxar men det inte finns tillräckligt med utrymme i trapphuset eller på angränsande position där monteringen av postfack är tänkt. Svenskboxen Kompakt är lösningen i dessa knepiga trapphus. En kompakt postbox är en box med postfack som har lösning där posten/paketen/kuverten läggs in med kortsidan först. Bredden på dessa i en kolumnsutförande är 400mm och varianten med två kolumner är inte mer än 700mm så dessa boxar sparar verkligen på väggutrymmet. Höjden på respektive fack är samma som på de vanliga liggande boxarna och totalmått för post i respektive fack är ca 11 cm på höjden.
 

Stående fastighetsbox -Den tunna modellen

Förr i tiden byggdes de hyreshus med väldigt trånga trapphus. Det blir för hyresvärdarna lite knepigt när de får krav från Postnord att de måste gå över till ett postutdelningssystem som innefattar fastighetsboxar. Det är då våra stående fastighetsboxar blir ett utmärkt val. En fastighetsbox med stående fack betyder att posten "ställs" in i postfacket istället för att det normalt läggs på ett hyllplan i boxen. Dessa boxar blir mycket grundare och blir en mer väggnära installation. Djupet på en stående fastighetsbox är endast 120 mm vilket sparar mycket på djupet vid installationen men såklart tar upp en större väggyta. Dessa boxar bör endast användas där det krävs av utrymmesskäl då det är lite knöligare för brevbäraren att leverera postförsändelserna samtidigt som facken får en lite mindre volym och rymmer då inte riktigt lika generöst med post som de "vanliga" boxarna gör.
 

En kolumn eller två kolumns boxar

Vi på Skyltab som arbetar mycket med postboxar pratar en hel del om "enkolumns" eller "tvåkolumns" boxar eller enradsboxar och tvåradsboxar. Enradsboxarna har precis som namnet ger en hint om endast en rad av fack i bredd. Dessa boxar med bara en kolumn har bara en kolumn med fack och gångjärn på ena sidan. En fastighetsbox med dubbla rader har en lösning där man öppnar dörrarna inifrån mitten och dessa boxar har gångjärn på bägge sidorna. En enkelradsbox har vanligtvis mellan 2-9 fack i höjd och dubbelradsboxarna har dubbelt så många fack. Man skall alltid i en planering av fastighetsboxar försöka underlätta för brevbäraren genom att minska antalet huvudlås (även kallade centrallås) och det är därför man alltid skall köpa dubbelkolumnsboxar där det är möjligt. Det blir lite mindre väggyta som går åt samt är lite billigare per fack. Så det är vanligt att man kombinerar dubbelradsboxarna med en enkelrads varianter.
 

Material på fastighetsboxarna

Det absolut vanligaste materialet när det kommer till produktion av boxar så vinner stålplåt alla dagar i veckan. Att tillverka boxarna i plåt gör dem väldigt inbrottssäkra samtidigt som metall är det hårdaste materialet och kommer ge boxarna en extremt lång livslängd. Alla postboxar som skall placeras utomhus skall vara i metall och inte i trä. Visst kan tidens tand skänka trevlig patina men när det kommer till våra produkter så passar trä endast inomhus. En fastighetsbox i trä är dock en mycket trevlig inredningsdetalj och skänker en lyxig känsla till trapphuset. En fastighetsbox i mässing skänker även den en lyxig känsla och dessa är vanligast förekommande på mer prestigefyllda adresser i storstädernas lite mer trendiga och "dyra" kvarter.
 

 

Tillbehör till fastighetsboxar

 

Snedtak

Vi rekommenderar alltid att man monterar ett snedtak ovanpå fastighetsboxarna. Detta snedtak förhindrar på ett ypperligt sätt att det läggs reklam och annat som inte skall läggas på fastighetsboxen då om man skulle försöka lägga något ovanpå snedtaket så rasar det av direkt så därför tar hyresgästerna med alla sina postförsändelser och kan lägga oönskad post i pappersåtervinningen istället för ovanpå postfacken. Den största anledningen till snedtak är dock brandrisken som kan ökar om det samlas brandfarligt material ovanpå boxanläggningen. Det förhindrar även att det kvarglöms telefoner, handväskor och annat som posthämtarna har i sina händer när de skall hämta ut sin post från sitt postfack.


Avlastningsbord

Det skall alltid finnas ett avlastningsbord monterat i direkt anslutning till boxanläggningen. Detta avlastningsbord eller avlastningsskiva skall finnas där så brevbäraren kan ställa ifrån sig sin postväska. De flesta boxar har redan i monterade avlastningsbord som återfinns inne i postboxen men detta varierar från de olika varianterna men information om detta finns inne på respektive produkts informationsruta.
 Benstativ

Våra benstolpar bultas fast i backen eller i golvet och då slipper man borra upp monteringsskenan på väggen. Det är vanligt att man i K-märkta fastigheter köper våra benstativ till fastighetsboxar så man slipper borra i väggarna. Det är även vanligt förekommande i kommunal miljö där man vill skapa en gemensam posthantering för kanske hela kommunhuset. Företagshotell och gallerior är även vanliga platser där man kan finna våra benstativ.


 

Servicefack & extra stora fack

Vi har dubbelluckor och trippelluckor vilket göra att man kan ta bort mellanplanen i fastighetsboxen och göra dubbelfack eller trippelfack (alltså två fack blir ett eller tre fack blir ett). Då blir facket större och kan hantera mer post eller paket. I vissa anläggningar kan posten leverera större paket till dessa fack som då kallas servicefack. Dessa servicefack kan även i vissa fall användas som utgående postlådor.

 Elektroniska lås & elektroniska namnskyltar

Våra boxar är framtidssäkra så man kan koppla in ellås och en digitaldisplay där de boendes namn syns. Man kan då taggstyra boxarna samt ändra boendenamn från distans. Man kopplar upp boxen mot sitt passersystem och knyter samman hela huset i en enhet. Vi brukar säga att om man har en mindre BRF eller ett mindre bestånd av fastigheter så är enkelheten med vanliga analoga fasighetsboxar så stor så att göra sina fastighetsboxar digitala känns som en onödig kostnad och om man inte har passersystem redan installerat så är det ett ganska stort ingrepp med att få digitala postfack. Så är ni ett mindre bestånd så tycker vi att ni skall avvakta men är ni ett större bestånd med ett redan befintligt passersystem så kan digitala boxar vara ett utmärkt alternativ.
 
Våningsregister - Namntavla - Trapphusregister - Boenderegister

Många namn på samma sak. Ovan nämnda produkter är egentligen en skyltskåp (som ofta är låsbart) och där man kan sätta upp papper där man på ett enkelt sätt visar vilka som bor i huset och på vilket våningsplan. Dessa våningsregister var "förr i tiden" korktavlor eller tavlor där Dymoremsor med namn används. Nu idag så är 99% av alla trapphustavlor vi säljer tillverkade med snyggt vitt bakstycke som är magnetiskt och enkelt att torka av. Då sätter man helt enkelt upp ett vanligt papper med alla namn på de boende och på vilket våningsplan de bor på. Då är det enkelt att bara byta ut pappret med en förändrad ordning när det blir in/utflyttningar. Inget kludd eller smuts på tavlorna utan rent och snyggt.


 

Tidningshållare & Tidningsklämma

Det är fortfarande absolut vanligast att man får sin dagstidning levererad till dörren och nu när det byts ut mycket gamla dörrar till säkerhetsdörrar utan brevinkast så sätter man upp en tidningshållare i samma nivå som dörrens handtag och i denna tidningshållare kan tidningskillen lägga tidningen. Det finns såklart flera olika modeller av tidningshållare eller tidningsklämmor. Flera olika modeller och såklart även i olika material och i olika färger.
 

I vilka orter monteras fastighetsboxar?

Det pågår full utbyggnad av fastighetsboxar i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Västerås och i alla andra städer runt om i Sverige. Stockholm har varit den stad där konverteringen av fastighetsboxar går snabbast. I flera länder är det lag på att det skall finnas fastighetsboxar i ett lägenhetshus. I vårt land har man inte beslutat om ett sånt lagförslag än även ifall det under flera år varit ett förslag om att bli lag på fastighetsboxar i alla flerfamiljshus. Dock arbetar Postnord genom forum för fastighetsboxar som är deras organ för just fastighetsboxar och posthantering tillsammans med fastighetsägare för att erbjuda de boende möjligheten att få sitt eget postfack i en fastighetsbox.
Köpa fastighetsboxar i StockholmKöpa fastighetsboxar i GöteborgKöpa fastighetsboxar i Malmö
 

Här är en förklaring av hur enkelt det är att köpa fastighetsboxar till er fastighet eller till er BRF. Vi hjälper er i alla steg.


Inventering - Uppskattning av bestånd

Här kikar vi tillsammans på hur många lägenheter eller företag som finns på adressen så vi skall kunna finna rätt boxar till er. Vi kika även i detta steg vilken modell som kan passa bäst beroende på utseende i trapphus och helt enkelt på vad ni tycker är en snygg lösning. Detta är ett steg som vi såklart hjälper er med och vi har sålt fastighetsboxar till tusentals föreningar så vi har mycket kunskap som ni kan dra nytta av.


 

Order - Beställning

När ni bestämt vilken modell, material och färg som ni önskar på era boxar så tar emot er order av fastighetsboxar och dessa skickas direkt ut till er utan mellanhänder. I samband med order kommer ni även erhålla information om hur ni gör en installationsanmälan till Forum för fastighetsboxar som är postleverantörernas intresseförening för att förenkla igångsättning av postboxar. Ni få helt enkelt ett mail från oss med instruktion hur ni väldigt enkelt gör er installationsanmälan.


 

Montering

När ni fått hem era beställda boxar och centrallåsen från Postnord så är det dags för installationen. Vi brukar säga att fastighetsskötaren eller närmsta snickare löser detta på en kafferast. Monteringen är väldigt enkel och det tar ca 15 minuter att montera en fastighetsbox.


 

Igångsättning

Efter monteringen så märker man upp varje fack och delar ut nycklar till de boende. Postnord gör en besiktning av boxen och detta sker oftast av brevbäraren när han ser att boxen är uppsatt. Nu kommer anläggningen att vara igång och postfacken kommer fyllas med härliga brev och fina paket.


 

Support efter köp

Det kan hända att det behövs nån reservdel, nya nycklar & lås eller liknande och då kontaktar ni bara oss. Vi har sålt våra boxar sen 2009 och vi hjälper er längs vägen även efter postboxen är igångsatt.

Kontakta oss

Har du fortfarande funderingar kring ditt köp? Då finns vi här för dig och dina frågor.
Ring oss på 08-777 77 82
Maila oss på info@skyltab.se
Moms visas:
Produkter